Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


TÜSİAD STEM Projesi Basın Toplantısı, 13.06.2017

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Sevgili Dostlar,

Sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Sevgili Esin gibi ben de öncelikle, Batman'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden gencecik, pırıl pırıl öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Mekanı cennet olsun!

 

Bir kez daha, ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden hain terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Unutmayınız ki; terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türkiye'mizde yaşayan 80 milyon, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden asla taviz vermeyecektir.

 

Değerli Konuklar,

Günümüzde Sanayi 4.0 ve dijital dönüşümün etkileri ile birlikte finanstan sağlığa, enerjiden gıdaya tüm sektörlerde değişimin ayak seslerini duyuyoruz.

Internet ve mobil dünyanın içinde doğup büyüyen, geleneksel e-postayı neredeyse kullanmayan muazzam yeni bir kuşağa sahibiz. Her türlü hizmeti bulut tabanlı servislerden ve mobil cihazlardan alıp rahatlıkla kullanan bu yeni bir kuşağın iş hayatına katılmaya başladığı günümüzde, iş yapma biçimleri de hızla değişiyor.

Yeni iş yapma kültürlerine geçiş yaşadığımız bu dönemde mevcut endüstriler baştan aşağı yeniden tanımlanırken, daha önce var olmayan yepyeni endüstriler doğuyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bir çalışmasında, nesnelerin interneti, ileri üretim teknolojileri, 3 boyutlu baskı ve yeni enerji kaynakları endüstrilerinin iş yapma biçimlerinde değişimin şimdiden başladığına işaret ediliyor. Aynı çalışmada uzak değil, sadece 3 yıl içinde ise ileri robotik ve otonom ulaşım, yapay zeka, biyoteknoloji ve genomiksin etkisini daha yakından yaşayacağımız öngörülüyor.

Dijitalleşme ile birlikte her şeyin olağanüstü bir hızla değiştiği dünyamızda sosyal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak elbette meslekler de değişiyor. Yakın gelecekte bazı meslek ve iş alanlarının ortadan kalkması, bazılarının ise değişime uğraması beklenirken yeni meslek alanlarının ortaya çıkması da öngörüler arasında yer alıyor. Gençlerimiz artık doktor veya avukat olmak yerine çoğumuzun ilk duyduğumuzda ne olduğunu dahi anlamadığımız yeni meslek tercihlerinde bulunuyor. Bu yeni mesleklerin, yepyeni donanım ve beceriler gerektirdiği ise inkar edilemez bir gerçek. Yine Dünya Ekonomik Forumu’nun bir çalışmasına göre, 2015 ile karşılaştırıldığında Türkiye’de iş hayatı için gerekli görülen temel becerilerin % 41’i 2020 itibariyle değişmiş olacak.[1]

Değerli Konuklar,

Dünyada baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler karşısında, iş dünyasında inovasyon ve yaratıcılık kavramları eskisinden çok daha yaşamsal bir önem kazanıyor. Rekabetin önüne geçmenin ve fark yaratmanın yolu her zaman inovasyondan geçer. Yaratıcı ve yenilikçiinsan kaynakları gücüne sahip ülkeler bu değişim sürecinde daima bir adım ileride olacaktır.

Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Eğitim sistemimizdeki yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, sayıca pek çok ülke nüfusunu aşan muazzam bir değer. İnsan kaynağımızı en iyi şekilde eğitmek, ülkemizi rekabette bir adım ileri taşıyacak en büyük gücümüz olacak. Eğitim sistemimizin çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlaması için onlara:

  • Analitik, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel ve disiplinler arası düşünme
  • Problem çözme, iletişim, işbirliği

başta olmak üzere, 21. yüzyıl becerilerini kazandırması vazgeçilmez önemdedir. STEM eğitimi, gençlerimize bu becerilerin kazandırılmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımı olarak ön plana çıkmaktadır.

Uzun yıllardır TÜSİAD olarak eğitimin kalkınmanın en temel unsuru olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Son üç yıldır ise şu mesajı ısrarla paylaşıyoruz:

 

Eğitimde STEM yaklaşımı ve ekonomide STEM işgücü, ülkemizin gelişmesinde kritik öneme sahiptir. Çünkü STEM eğitimi ve işgücü, bilgi ekonomisi, dijital ekonomi, Sanayi 4.0 kavramlarının olmazsa olmazı, adeta belkemiğidir. Nitekim bugün tanıtımı yapılacak olan ve PwC Türkiye tarafından hazırlanan “2023’e Doğru Türkiye’de STEM Görünümü” raporu da gelecek vizyonuyla ülkemizde STEM istihdam gereksinimine dikkat çekiyor.

 

Teknolojiyle bütünleşmiş bir dünyada hızlı koşanlardan olmak için kamu, iş dünyası ve eğitim paydaşlarına önemli görevler düşüyor. Bu yılın ilk günlerinde açıklanan taslak müfredatlarda 21. yüzyıl becerilerine ve STEM yaklaşımına yer verilmesi önemli bir adım oldu. Ülkemizde her geçen gün STEM eğitimi alanındaki çalışmaların sayısı artıyor. Bu alanda iyi örneklerin sayısını arttırmakla birlikte kapsayıcılığını da geliştirmemiz gerekiyor. TÜSİAD olarak, STEM yaklaşımının eğitim politikalarımızda önceliklendirilmesi ve okul öncesinden yükseköğrenime kadar eğitimin tüm kademelerinde hayata geçirilmesinin gerekliliğine kuvvetle inanıyoruz.

 

Bir yandan, daha fazla sayıda ve yüksek nitelikte Ar-Ge uzmanı, mühendis ve bilim insanı yetiştirmeliyiz. Diğer yandan, STEM insangücünü ülkemizde tutabilmek ve bu gençlerimizin ülkemize katkısını en yüksek seviyeye çıkarmak için eğitim kurumları ve iş dünyası olarak onlara en uygun ortamı da sağlayabilmeliyiz.

 

Ülke olarak STEM alanında, daha fazla sayıda gencimizin dünyayı değiştiren buluşlara ve yeniliklere imza atmasını ve gururumuz olmasını sağlayabilmeliyiz. STEM konusunda atılacak adımların ulusal politika düzeyinde ele alınması bu nedenle son derece önemlidir. Eylem planlarında kamu, eğitim ve iş dünyasının işbirliği ile daha hızlı ilerleme kaydedebiliriz.

 

Bilgi ve inovasyon üzerinde şekillenecek olan geleceğin ekonomisi için “Önceliğimiz STEM’dir” diyoruz. Eğitim ve iş dünyası arasında STEM işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de iş dünyası olarak yenilikçi, araştırmacı ve sorgulayan bireylerin topluma kazandırılması için her türlü katkıda bulunmaya hazırız.

 

Bu kapsamda bizimle aynı vizyonu paylaşan proje ana sponsorlarımız Dow Chemicals, Intel ve Zorlu Holding ile altın sponsorumuz LAV’a; işbirliği yaptığımız BAUSTEM ve PwC’ye teşekkürlerimi sunuyorum..

 

STEM projelerini yıllardır destekleyen Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri evgili Esin’e, bu projeye gönül veren STEM Çalışma Grubu Başkanı sevgili Burak’a ve elbette projede emeği geçen tüm genel sekreterlik ekibimize teşekkür ediyorum.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde STEM farkındalığının artmasına çok değerli ve önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.

Değerli katılımcılarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinize bir kez daha saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


[1] World Economic Forum, The Future of Jobs: Employment, Skills a

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 2016


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri