Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


Türkiye Zekâ Vakfı-VI. Zekâ ve Yetenek Kongresi Açılış Konuşması, 29.09.2018

Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. VI. Zekâ ve Yetenek Kongresi vesilesiyle sizlerle Ankara’da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye Zekâ Vakfı’nı, zeka ve yetenek konusunu bu organizasyon ile düzenli olarak gündeme getirdiği için gönülden tebrik ediyorum.

Değerli Konuklar,

4. Sanayi Devrimi sürecinde “bilgi ekonomisi ve dijital dönüşüm” kavramlarını her gün daha fazla konuşuyoruz. Dönüşüm, her alanda etkilerini gösteriyor. Meslekler de giderek daha farklı zihinsel beceriler gerektiren bir dönüşüm içine girdiler bile.

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilerin, bugünden öngörülemez hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da, bireylerin dijital çağa uygun yeni beceriler kazanmasının önemine işaret ediyor.

Çağımız, bilgi çağı. “Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır”. Bugün insanın bilgisi ve entelektüel değerleri her zamankinden daha da önemli bir hale geldi. “Bir insanın zekâsı bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür”.

Hemen her gün, öğrenme, sorgulama ve yenilenme zorunluluğu olan bir çağda, yeni bilgi edinmek, hepimizi yakından ilgilendiriyor. Çağı yakalamak için, bilgimizi artırmalıyız. Çünkü; “Bilmek, ileriyi görmek; ileriyi görmek, güçlü olmaktır.”

Değerli Konuklar,

İş dünyasında seneler boyunca zekâ denilince aklımıza hep IQ, yani bilişsel zekâ geldi. Yüksek IQ, mesleki performans ve kariyer başarısı için yeterliydi. Ama artık IQ, tek başına yeterli değil. Son yıllarda IQ, başrolü başka becerilerle paylaşmaya başladı.

Sahne şimdi daha kalabalık ve daha renkli. EQ yani duygusal zekâ, insanın  halinden anlamayı, gerektiğinde esnek olmayı, birbirine ve değişen şartlara uyum sağlamayı, strese dirençli olabilmeyi ve neticede sadece işte değil, hayatta da başarılı olmayı sağlıyor. 

Yapılan çok sayıda araştırma, duygusal becerilerin öneminin altını çiziyor. Robotların hangi işleri insanların elinden alacağı tartışıladursun, şurası gayet açık ki bilgisayarların ve robotların yapamayacağı işler, güçlü sosyal ve duygusal beceriler gerektiren işler olacak.

IQ açısından belki makineler ve bilgisayarlarla boy ölçüşemeyeceğimiz günler gelebilir, ancak duygusal zekamızın önemi, yaptığımız işlerde gittikçe daha fazla ön planda olacak. İnsanımıza yatırımımızı, bu yönde yapmalıyız.

Değerli Konuklar,

İş insanları olarak hepimiz için yüksek bilişsel ve duygusal zekâ kadar, yüksek kültürel zekâ seviyesinde olmak da başarı için oldukça önemli. Önce küreselleşme ile seyahat imkanlarımız çoğaldı. Ardından; internet ve yeni iletişim teknolojileri sayesinde iş yapış alışkanlarımız değişmeye başladı. Dünya gittikçe bir ekrana sığacak kadar küçüldü.

Bu sayede, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız çoğu zaman uluslararası düzeyde olabiliyor. Kültürel zekâmız ne kadar yüksekse, farklı kültürlere o kadar rahat uyum sağlayabiliyor ve tüm dünya insanlarıyla kolayca ilişki kurabiliyoruz. Bu, dünyanın entelektüel mirasının zenginleşmesi için de önemli. Çünkü, “Bilgi, bölüşüldükçe artan bir hazinedir”. 

Değerli Konuklar,

Eğitim sistemlerinin yeni nesilleri değişime hazırlaması çok önemli. Okul ve öğrenme ortamlarının çocuklarımızın zekâ ve yeteneğinin çok yönlü gelişimini desteklemesi gerekiyor. Farklı yetenekleri fark edilip desteklenen, yetenekli olduğu alanda başarıyla ilerleyen ve mutlu olan öğrenciler yetiştirmeliyiz. Üstün yeteneklere sahip çocuklarımızın da özel programlarla desteklenmesi ve takip edilmesi önemlidir.

Ezberlemek yerine bilgi üretebilen, muhakeme gücü yüksek, işbirliğine açık, , problem çözme becerisi yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi benimseyen bireyler, ülkemizi arzu ettiğimiz gelişmişlik seviyelerine çıkaracaktır.

Değerli Konuklar,

Bir ülkenin en büyük değeri zekâ ve yeteneği geliştirilmiş insandır. Bu değere usta ellerle ve ustalıkla rehberlik edilmelidir.

Kongrenin, bu ustalığın geliştirilmesine katkıda bulunması temennisiyle hepinizi bir kez daha TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri