Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


Reimagining Disclosure: CDP Türkiye 2017 İklim Konferansı Ödül Töreni Kapanış Konuşması, 28.11.2017

Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu değerli etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinden ve sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.

İklim değişikliği ve hızla artan doğal kaynak kullanımının doğurduğu riskleri her geçen gün daha fazla hissediyoruz. İklim değişikliğinin korkutucu etkilerine hemen her gün tanıklık ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmeden harekete geçmemiz gerekiyor.

İklim değişikliğinden doğal olarak sadece bizim kuşaklar değil, gelecek kuşaklarda çok etkilenecekler! Ve bizden sonra ki kuşaklara, bırakmak istediğimiz dünyaya ilişkin kararları daha fazla dikkatli düşünmemiz gerekiyor.

Değerli Konuklar,

Yüzyılımızın en önemli konularından ikisi olan – iklim değişikliği ve su’ya- dokunan bu önemli inisiyatifin ülkemiz boyutunu başarı ile yürüten CDP Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Bugün ödül alan ve ülkemizde bu alanda uygulamalarıyla öncü olan değerli şirketleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bu şirketlerimiz, aynı zamanda konuyla ilgili farkındalığın arttırılmasına önemli katkılarıyla da çok kıymetli bir misyon taşıyorlar. 

Değerli Konuklar,

İnsanlık macerasında çok belirleyici bir noktadayız. İklim değişikliği, tüm ülkeleri etkileyen niteliğiyle günümüzün en önemli küresel sınamaları arasında yer alıyor.

Unutulmamalıdır ki; bu gezegendeki hiç kimse iklim değişikliğinin etkilerinden muaf olmayacak! Çünkü; “Doğa, insan olmadan da yaşar; ama insan, doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.”

Küresel düzeyde zorlu bir yüzyıl içindeyiz. Dijitalleşme, rekabeti farklı kulvarlara taşıyor. Geçen yüzyıl hoyratça kullanılan kaynaklar bu yüzyıla ciddi ödevleri, miras bıraktı. Etkilerini gezegenimizin her noktasında hissettiğimiz iklim değişikliği sorunu ise, sadece insanı değil, tüm canlıları ilgilendiren bir sorun ve elbette ülkemiz için de çok kritik.

Artık bu sorunla mücadeleyi; iklim değişikliğine uyumu, çevresel boyutlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal unsurları itibariyle de ele almak tüm ülkeler için bir zorunluluktur. Ve bu zorlu süreç geleneksel ekonomik büyüme anlayışından, sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi yaklaşımına geçişi de, zorunlu kılıyor.

Bu ihtiyaçlar değerlendirildiğinde, farklı kesimlerce yürütülen çalışmaların takip edilmesi ve başarılı uygulamaların ön plana çıkarılması, başarının özendirilmesinde ve dolayısıyla yaygınlaştırılmasında önemli bir katalizör oluyor. Bu bağlamda, CDP Türkiye çok anlamlı bir misyonu üstleniyor.

Biz de TÜSİAD olarak, uzunca bir süredir, ekonomik faaliyetlerin çevresel kaygıları dikkate alan bir anlayışla sürdürülmesini, en önemli çalışma prensiplerimizden birisi olarak konumlandırdık.

Bu çabaların başarıya ulaşmasında;

Birbirini tamamlayan çevre ve enerji politikalarıyla,

Kaynak verimliliğini ve düşük karbon ekonomisini teşvik edici bir çerçevenin önemine, her fırsatta vurgu yapıyoruz.

Bu anlayışla, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik önerilerimizi, “İklim Değişikliğiyle Mücadele Alanında TÜSİAD Tutum Belgesi” ile ortaya koyduk. Geçtiğimiz haftalarda Bonn’da gerçekleştirilen 23. Taraflar Konferansı’nda da iki farklı etkinlikte TÜSİAD olarak yer aldık ve görüşlerimizi uluslararası paydaşlarımıza sunduk. Yakın bir zamanda ise geniş katılımlı bir etkinlikte bu konuyu iç paydaşlarımızla da ele almayı arzu ediyoruz.

Değerli  Konuklar,

İklim değişikliğiyle mücadele, geniş ölçekte ve uzun vadeli kararlılık gerektiriyor. Bu mücadelede kuşkusuz iş dünyasına da büyük rol düşüyor. Geleneksel üretim ve tüketim akışını değiştirmek için adım atan ve bugün ödül kazanan öncü şirketlerimizi tekrar içtenlikle tebrik ediyorum. CDP Türkiye’ye bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmamıza fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum.

Bu kuşağın, bu salondakilerin, hepimizin önünde tarihi yeniden yazmak, tüm toplumun temel inanışlarını değiştirmek için önemli bir fırsat var. Ben, özellikle gençlerin, yeryüzünde pozitif değişim yaratmak için insanları bir araya getirecek gücü olduğuna inanıyorum.

Unutmayalım ki, şimdilik başka bir dünya yok! Ve ”Biz, tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız.”

Gelecek yıllarda,  bu alanda çıtanın daha da yukarıya çıkarılması temennisiyle, size bir kez daha teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri