Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi Tanıtım Toplantısı, 10.01.2019

Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi Tanıtım Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz.

Hepimizin birincil hedefi şüphesiz, kurumlarımızı geleceğe taşımaktır. Bugün hem bölgesel hem de küresel trendleri göz önünde bulundurduğumuzda bu hedefe ulaşmanın “olmazsa olmazları” olarak karşımıza inovasyon kültürünü benimseme ve girişimcilik ruhunu yeşertme çıkıyor.

İşte bu nedenle bugün; kurumlarımız için girişimcilik dönüşümünde bir yol haritası niteliği taşıyacağına inandığım bu rehberin tanıtımında, sizlerle bir araya olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Değerli Konuklar,

Bildiğiniz üzere, tüm dünyada kuvvetli bir şekilde dijital dönüşüm rüzgarı esiyor. Bu rüzgarla birlikte tüm sektörlerin yıkıcı bir dönüşüm içinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce dünya lideri olarak konumlanmış birçok markanın değişen rekabet koşullarına uyum sağlayamadığı için oyundan düşmesine şahit oluyoruz.  Çünkü doğanın kuralı budur: Rüzgar herkese aynı eser, ama sadece zayıf olanı yıkar.

Ayakta kalmak için, oyunu yeni kurallara göre oynamamız gerekiyor. Şirketlerimiz artık hem yükselen startuplarla, hem de sektör dışı rakipler olarak oyuna dâhil olan teknoloji şirketleriyle rekabet etmek zorunda.

Google, Intel, Salesforce gibi teknoloji devlerinin finansal çözümlere olan ilgileri, Amazon ve Alibaba’nın geleceğin bankası olmak için attığı adımlar, rekabet kurallarının ne denli değiştiğinin birer göstergesi. Dere çoktan göründüğüne göre, paçayı hızla sıvamalıyız.

Kabul etmeliyiz ki bugün ekonomide kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kurucuların girişimciler olduğu bir dönemdeyiz. Artık günümüzde herkes, kendi şirketini kurmasa bile, kurumları içerisinde bir girişimci gibi çalışmalı, bir girişimci gibi düşünmeli!

Şirketler de bu ortamı kendi içlerinde yaratmak ve bireyi özgür kılmak için geleneksel iş yapış şekillerini rafa kaldırıp, kurum içinde kanalları açık ve şeffaf hale getirmeli.

Kurumlarımızı korumak için kaleler inşa etmek ve kalenin duvarlarını yükseltmek nafile bir çaba!  Kendimizi dünyaya açmalı, yeteneklerimizi paylaşmalı, iyi bir fikri olan herkesi dinlemeli ve daha iyi bir gelecek için işbirliği yapmalıyız.  Unutmayalım ki “daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz..!”

İşte bu nedenle; başımızı kurumun dışına çıkartmalı, iş modellerinin, işlerin nasıl değiştiğini gün be gün gözlemlemeliyiz.  Sadece mevcut değil, aynı zamanda sıra dışı rakiplerimizi de dikkate almak, yeni müşteri sınıfları oluşturabilmek ve işbirliği fırsatlarını gözetebilmek üzere strateji geliştirmek için gündelik iş akışından kendimizi sıyırmalı ve “havayı koklamalıyız”.

Biz inanıyoruz ki “bütün ilgimiz gelecekte olmalıdır. Çünkü hayatımızın geri kalanını orada geçireceğiz.”

Sevgili Konuklar,

TÜSİAD olarak, biz bu dönüşümü anlayabilmek ve doğru aksiyonları hayata geçirebilmek adına girişimciliği farklı yönleri ile ele alıyoruz. Liderliğini sevgili Murat Özyeğin’in üstlendiği Girişimcilik Yuvarlak Masası ile girişimcilik kültürünü hem gençlerimiz hem de kurumlarımız nezdinde yaymayı ve Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Bu çerçevede Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu’muz ile iş dünyasının inovasyon kültür ve becerisini güçlendirmeye ve girişimci kurumların dönüşümün önemi konusunda farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

2016 yılından beri gerçekleştirdiğimiz kurumiçi girişimcilik buluşmaları ile farklı kurumsal kültürlere sahip, farklı çalışma tarzlarını benimseyen şirketlerimizin kurumiçi girişimcilik uygulamalarını dinleme ve birbirimizin deneyimlerinden faydalanma şansı yakaladık.

Sadece İstanbul’da değil; İzmir ve Gaziantep gibi farklı şehirlerde de kurumiçi girişimciliği şirketlerimizin gündemine taşımayı başardık. Bu süreçte kurumiçi girişimcilik kavramının anlaşılması ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesi için bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu fark ettik ve bugün sizlere sunduğumuz rehberin hazırlanması için çalışmalara başladık.

Değerli Konuklar,

Bu rehberi kurumiçi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarladık ve girişimciliğe meraklı herhangi bir şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirecek 100 günlük bir aksiyon planı hazırladık. Türkiye’de ve dünyada uygulamalarıyla öne çıkan şirket örneklerini paylaştık. Bu noktada kültürel altyapıyı oluşturmanın ve bütünsel bir bakış açısı benimsemenin kurumların girişimcilik dönüşümündeki önemini vurguladık.

Kurumiçi girişimciliği hayata geçirmenin sadece bir programı başlatmak olmadığını; kurumların tüm kademelerindeki ekipleri kapsayan bir kültür dönüşümünü ifade ettiğini paylaştık.

Rehberde belirtilen adımları genel bir çerçeve olarak değerlendirip, buradaki prensipleri hayata geçirdiğinizde, herkesin tutku ile çalışabildiği bir ortam yaratabileceğinize ve kurumların girişimler ile ortaklıklar kurdukları bir ekosistem hayalini gerçekleştirebileceğinize inanıyoruz.

Değerli Konuklar,

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği ekonomik değişimler, bizleri sadece bugünü düşünmekle meşgul etmemeli. Hiçbir zaman yarını hayal etmekten ve geleceği şekillendirmekten vazgeçmemeliyiz. Unutmamalıyız ki gideceğimiz yoldan eminsek, engeller dinlenme noktası olmaktan öteye gidemez.

Bu çerçevede başkanlığını Pınar Abay’ın üstlendiği Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu tarafından, Özyeğin Üniversitesi ve Accenture işbirliğiyle hazırlanan bu rehberi sizlerle yeni yılın ilk çalışma günlerinde paylaşmayı çok anlamlı buluyorum.

Bu rehberin hazırlanmasına kendi vakalarını paylaşarak ve anketimizi doldurarak katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Rehber içerik ortakları Accenture Digital Türkiye Ülke Direktörü Erdal Güner ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin başta olmak üzere rehberin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm ekip üyelerine ve TÜSİAD Sekretaryasına da teşekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve ülkemizden dünyada ses getirecek girişimci gençlerin çıkması temennisiyle hepinizi bir kez daha TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri