Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


İTÜ ARI Teknokent Startup.Watch Etkinliği “Girişimciliğin önemi”, 11.07.2017

Değerli Girişimciler, Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları,

Sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve bu güzel organizasyonda sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Değerli Konuklar,

Günümüz iş dünyasında hızlı karar veren, risk alan, yeniliklerin peşinden koşan ve fark yaratmaya odaklanan girişimci şirketlerin büyük şirketleri geride bıraktıklarını görebiliyoruz “Start-up”, artık “yeni ekonomi”nin en önemli kavramlarından birisi.

2000’lerin başında ABD’de bir startup’ın hayatta kalabilmek için 5 milyon dolara ihtiyacı varken bugün bu rakam 50 bin dolar seviyelerinde. Girişimcilere avantaj sağlayan bu büyük gerilemenin sebebi ise teknolojik gelişmelerdir.

Değerli Konuklar,

Gelecekte de girişimciler büyümenin ana motor rolünü üstlenecekler ve sağladıkları verimlilik ve ürettikleri değerler sayesinde yeni istihdam fırsatları yaratmaya devam edecekler. Yeni ekonomik düzende girişimcilik, artık Ar-Ge ve inovasyonla birlikte başarının vazgeçilmez yapı taşları haline geliyor.

2015-2016 Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre dünyada yetişkin nüfusun üçte ikisi girişimciliği iyi bir kariyer planı olarak görüyor. Bu rakam Türkiye’de yüzde 40 seviyesinde. GoDaddy’nin yeni açıklanan Global Girişimcilik Anketinin sonuçlarına göre 16-36 yaş arası genç kuşak Türkiye’de girişimciliğin geleceğine yön veriyor. Gençlerin %85’i ileride kendi işini kurmak istiyor.

Değerli Konuklar,

İçinde yaşadığımız dijital dönüşüm çağında, günlük yaşamlarımız gelişen teknolojilerden her alanda etkileniyor. Hepimizin takip ettiği üzere, “Bilgi ekonomisi, dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0” kavramlarını hem küresel ölçekte hem de ülkemizde her gün daha fazla konuşur durumdayız. Günümüzde yeni üretim modelleri; insanlar ve birbiriyle iletişim halindeki gelişmiş makineler etrafında şekilleniyor.  İnsan faktörü, fiziksel güç yerine zihinsel potansiyelini kullanacak şekilde ön plana çıkıyor. 

Teknoloji ve dijitalleşme alanlarında günden güne önemli yeniliklerle karşılaşıyoruz.. Yapay zeka alanındaki gelişmeler de son dönemde gündemin önemli maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenen, öğrendiğini uyarlayan ve potansiyel olarak özerk davranan akıllı sistemler oluşturmak, teknoloji üreticileri için artık birincil öncelik halinde. Olası kaza ihtimallerini gören insansız araçlar, akıllı şehirler ve yaşam alanları, Sanayi 4.0 ve üretime yönelik inovasyonlar bu gelişmelerden sadece bazıları.

Değerli Konuklar,

Telefonlarınızdan saniyeler içinde indirebileceğiniz bir uygulamanın devasa sanayi kuruluşlarından daha fazla piyasa değeri olduğu günlerde yaşıyoruz. Bu aplikasyonlardan bazıları bazı sanayi ürünlerinin sahip olamayacağı kadar büyük bir tüketici kitlesine sahip.

Bundan önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi, Sanayi 4.0 ile de sadece ekonomi değil, toplum ve siyaset de köklü bir değişim dönemine giriyor. Bu dönüşüme altyapımız, sistemimiz ve insanımız ile her açıdan hazır olmalıyız.

Değerli Konuklar,

Tam da bu noktada eğitimin niteliği konusunun altını önemle çizmek istiyorum. 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış insanımız bu dönüşümde Türkiye’yi ileri taşıyacak. Girişimcilik alanında başarı için de işgücü yetkinliklerimizi geliştirmek zorundayız. Bilimsel düşünen, sorgulayan, araştıran ve yorumlama becerisi olan gençlere her zamankinden daha da fazla ihtiyacımız var.

Gençlerimize analitik düşünme, İletişim, işbirliği, girişimcilik, yenilikçilik ve problem çözme gibi 21. yy becerilerinin kazandırılması onların içindeki potansiyeli açığa çıkaracaktır.

Yetenekleri geliştirmenin yolu öncelikle nitelikli eğitimden geçiyor. Eğitim sistemimiz gençlerimize bu yetenekleri kazandırmayı amaçlamalı. Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla onların kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu bir yaklaşım sayesinde bilgiyi ezberlemek yerine hem kullanan hem üretebilen gençler yetiştirebilmeliyiz.  21. yüzyılda ilerici, özgürlükçü, yaratıcı ve sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek Türkiye için bir küresel rekabet ve milli menfaat meselesidir. Ancak bu nitelikteki bir insan sermayesine sahip olan Türkiye dijital dönüşüm çağında güçlü bir ülke olarak yükselebilir.

Değerli Konuklar,

Konuşmamın başında da belirttiğim üzere; dijitalleşen dünyada girişimciliğin, Ar-Ge ve inovasyonla birlikte başarının vazgeçilmez yapı taşlarından biri olduğunu görüyoruz.

TÜSİAD olarak biz de Türkiye’nin geleceği için gençlerimizi odağımıza alıyor ve onları çalışmalarımıza dahil etmeye özen gösteriyoruz. Bu sayede, gençlerimiz iş dünyasının deneyimli insanlarından birçok şey öğreniyor, bizler ise gençlerimizin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinden besleniyoruz.

Tüm bu faaliyetlerimizin arasında, “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Yarışmamızın ise gençlere yönelik çalışmalarımız arasında yeri çok özel. “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” gençlerin girişimcilik konusundaki farkındalığını arttırma ve onlara girişimciliği bir kariyer hedefi olarak sunma amacı doğrultusunda her yıl düzenlediğimiz bir yarışma.

Bu yarışma ile gençlerimizi girişimcilik için cesaretlendirmeyi ve genç girişimci adaylarımızın TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağı süreçler yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda öncelikli hedefimiz, gençlere, iş fikirlerini hayata geçirmelerini kolaylaştıracak kapılar açmak.

Sevgili Konuklar,

Özellikle son yıllarda, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Ancak sistemin yurtdışındaki gelişim hızını yakalaması ve sağlıklı büyümesi için özel sektör, sivil toplum ve kamunun bu konuda birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Ülkemizin geleceği, gençlerimizin eğitiminin kalitesine, düşünce özgürlüğüne ve yenilikçiliğine bağlı. Girişimciliğin desteklenmesinden genç istihdamına kadar, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye’ye destek verecek tüm adımlarımızda en kıymetli ortağımız sizlersiniz..

TÜSİAD olarak girişimcilik ruhunu hiç kaybetmemiş bir kurum olarak, geleceğin girişimcilerine cesaret vereceğiz.. Gençlerimizle birlikte Türkiye için çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar selamlıyor, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinize bir kez daha saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri