Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Konuşması, 07.11.2018

Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bu değerli etkinlikte sizinle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Şu an bulunduğumuz otelde devam eden bir başka etkinlik var. Ve gündemi de dijital dönüşüm! Türkiye’de dijitalleşmenin gündemin bu kadar üst sıralarında ve sıklıkla yer alması çok sevindirici. Çünkü neyi konuşursak, neyi hayal edersek onu geliştiriyoruz hayatta.

Eminim aranızda bilenler vardır, motosiklet kullanma eğitiminde ilk öğrettikleri şey şudur: “Nereye bakarsan oraya gidersin”. Bu kural, hayatta da işe yarar. Dijitalleşme ile dünya bambaşka bir yere gidiyor. Yarının güçlü ülkeleriyle beraber biz de o yere gitmek için, yüzümüzü teknolojiye çevirmeliyiz.

Bu konuda, sizler gibi liderlere çok iş düşüyor. Çünkü kurumlar, liderlerine göre şekillenir. Sizler dijital dönüşümü ne kadar benimserseniz, kurumlarınız da o kadar benimser.

Büyüklerimizin dediği gibi; ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek de oraya gider. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yolumuz açık olsun diyerek değişimi konuşmaya başlayalım.

Değerli Konuklar,

Hayatta başarılı olmak için değişim zorunludur. Dünyada bugün rüzgar dijitalleşmeden yana esiyor. Bilirsiniz, “Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz”. Dijitalleşme, daha iyi olmak isteyen her ülke ve her kurum için önemli fırsatlar sunuyor. Güçlü gelecek yarışında, kurumlar kondisyonlarını dijitalleşmeyle artırıyor.

Dijitalleşme kurumlarımız için;

 • Sağlıklı ve hızlı karar almayı,
 • Hatasız ve şeffaf yönetim değerlerine ulaşmayı,
 • Sonuç odaklı olmayı,
 • Sürdürülebilir ve karlı bir operasyona sahip olmayı,
 • Daha rekabetçi olmayı sağlıyor.

Teknoloji çağında, bizim ihtiyacımız ‘Dijital Vizyon’a sahip liderler değildir. Bizim ihtiyacımız, artık dünyanın ‘dijital’ olduğunu gören ve bu ‘dijital dünya’ içinde harekete geçen liderlerdir. Çünkü dijitalleşen aslında liderler değil, dünyanın ta kendisidir. Böyle bir dünyada, ihtiyacımız olan şey, yeniliklerin getirdiği fırsatları değerlendirebilecek bilgi ve öngörüye, aynı zamanda gerekli adımları atacak çevikliğe sahip bir liderlik anlayışıdır. Bunu başarabildiğimiz ölçüde, dijitalleşmenin fırsatlarından yararlanabileceğiz. Unutmayalım ki “Hayata geçmeyen vizyon, halüsinasyondur.”

Değerli Konuklar,

Mevlana demiş ki “Okyanus ne kadar büyük olursa olsun, herkes kendi kabı kadar su alabilir.” Dijital teknolojiler, tüm firmaları etkiliyor ancak bu teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda tüm firmalar için ortak bir model yok aslında. Dijital teknolojiler ve uygulamalar o kadar çeşitli ki “her soruna uygun tek çözüm” arayanın eli boş kalır! Yapılacak şey, herkesin kendi kabını büyütmesidir.

Bunun için her firmanın ihtiyaç duyduğu dijital yeteneklerini artırması gerekiyor. Bu konuyu geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme raporumuzda da ele aldık. Raporun öne çıkan bazı noktalarını sizinle paylaşmak isterim.

Öncelikle;  dijital teknolojilerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için firmaların,

 • Kendi süreçlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi,
 • İhtiyaçlarını ve yeteneklerini doğru bir şekilde saptaması,
 • Ve kişilere ve birimlere dağılmış bilgiyi kodlanabilir hale getirmesi gerekiyor.

Bu sürecin sadece kurum dışından alınacak danışmanlık hizmeti ile gerçekleştirilebilmesi çok zor. Başarılı bir dijital uygulama için kurumların gerekli personel, kaynak ve zamanı bu sürece tahsis etmesi çok önemli. İşte bu noktada liderlerin, yani sizlerin kararlılığı belirleyici konumda. “Başarılı olmak için kendi kararlılığınızın diğer her şeyden daha önemli olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın.”

Başarılı bir dijital dönüşüm için üst yönetimin dijital dönüşümü sahiplenmesi, dijital dönüşüm ile firmanın dünya ekonomisi içerisinde nasıl konumlanacağını gösteren bir vizyon ortaya koyması ve bu vizyonu gerçekleştirecek uzun dönemli ve tutarlı bir strateji geliştirmesi şart.

Çoğunlukla öyle algılansa da dijital dönüşüm sadece siz CDO’ları ilgilendiren bir süreç değildir. Sizlerle birlikte kurumunuzdaki tüm üst düzey yöneticilerin birebir ve tüm departmanların birbirleriyle uyumlu şekilde takip etmesi gereken bir süreçtir. Başta CEO’lara ve üst düzey yönetime, ardından şirketteki tüm çalışanlara düşen en önemli sorumluluk öngörülü, güncel, akılcı, yaratıcı, aktif ve eksiksiz bir şekilde ve sonuç odaklı çalışarak bu dönüşümün bir parçası olmaktır. Kurumunuzun tüm çalışanlarıyla birlikte “Değişimin tepesinde olmalısınız, yoksa değişim sizin tepenizde olacaktır.”

Değerli Dostlar,

Gelişmekte olan ülkeler, dijital dönüşüm için gerekli olan ekosistemi oluşturarak yatırımları yeniden ülkelerine çekmeye ve etkin konumlarını güçlü tutmaya çalışıyorlar. Gelişmekte olan ülkeler ise “yıkıcı inovasyon”un dinamiklerine ayak uydurarak küresel piyasa içinde yer edinmeye çalışıyorlar.

Küresel dinamiklerin bu denli hızlı değiştiği günümüzde, Türkiye olarak bir yol ayrımındayız. Hedefimiz dijital dönüşümde ayakta kalan ekonomiler arasında yer almak olmalıdır. Bu nedenle, hem rekabet etmekte olduğumuz ülkelerdeki, hem de ulaşmayı hedeflediğimiz en güçlü ekonomilerdeki gelişmeleri yakından takip etmeli ve sanayide dijital dönüşümü sağlayacak tedbirleri eş zamanlı hayata geçirmeye kararlılıkla devam etmeliyiz.

Değişime direnmemeliyiz. “Değişime en çok direndiğimiz şeyler, değiştirmeye en çok ihtiyacımız olan şeylerdir”. Ülkemizde belirli sektörlerin ve şirketlerin dijital dönüşüm konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini memnuniyetle görüyoruz.

Ancak ne yazık ki, belirli sayıdaki şirket ve sektörün bu dönüşüme ayak uydurmuş olması, ülkemizin rekabetçiliğine ve büyümesine sınırlı bir katkı yapabilir. Dijital teknolojiler tarımdan sağlığa, hizmet sektöründen enerjiye birçok farklı sektörü ve farklı ölçekte birçok şirketi etkiliyor. Büyük şirketler kadar KOBİ’lere de dijital dönüşümün bir parçası olma konusunda büyük rol düşüyor.

Değerli Dostlar,

Dijital dönüşüm şirketlerden öte, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. Bu, her şeyden öte, bir küresel rekabet gücü meselesidir. Dolayısıyla öncelikli bir milli menfaat konusudur. Dijitalleşemeyen bir Türkiye, 21. yüzyılda ilerleyemez. Türkiye teknolojide güçlendikçe, ekonomide de güçlenecektir. Ancak şunu ifade etmek isterim ki ekonomide teknoloji değil, strateji ana roldedir. Bu nedenle bir miktar ekonomi stratejilerimizi değerlendirmek isterim.

Bugün, ekonomimiz önemli sıkıntılar içerisinde. Şüphesiz tüm bu zorlukların üstesinden gelecek güce fazlasıyla sahibiz. Ancak; bu zorlu dönemi hızla geride bırakmak için gerekli tedbir ve politikaların uygulanması da çok önemlidir. TÜSİAD olarak biz şu stratejik adımların atılması gerektiğine inanıyoruz:

 • Mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı,
 • Sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması,
 • Ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilerlenmesi.

Şunun da altını çizmek isterim ki güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı, güçlü bir demokrasidir. Ekonomik reformlarla eşzamanlı olarak demokratik açılımlar, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması ve özgürlük alanlarının genişletilmesi bu nedenle çok önemlidir. Unutmayalım ki ekonomimiz güçlendikçe demokrasimiz, demokrasimiz güçlendikçe ekonomimiz güçlenir.

Değerli Konuklar,

Hepimiz, iş hayatında birçok defa zor durumları başarıyla yönetmişizdir. Bunların en zoru, geleceği yönetmektir. Geleceği yönetmek, bir strateji meselesidir. Ben bugün siyasetten iş dünyasına, eğitim kurumlarından toplumsal hayata kadar her alanda sizler gibi dönüşümcü liderlere daha önce hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum.

Liderlik kavramı üzerine yüzyıllar boyunca araştırma yapılmış ve pek çok tanım ortaya atılmıştır.  Aralarında bence en güzelini, 20. Yüzyılın en büyük lideri olan Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir: “Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.”

Ben diyorum ki lider dediğiniz, Atatürk gibi olmalıdır! 10 Kasım’a sayılı günler kala, Atamızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. O’na inanan ve O’nun gösterdiği yolda ilerleyen kişiler olduğu sürece, Türkiye mutlu ve güçlü yarınlara doğru yürümeye devam edecektir!

Bu değerli etkinliğin Türkiye’nin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlaması temennisiyle hepinizi tekrar TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Sevgiyle kalın!


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri