Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) Basın Toplantısı Açılış Konuşması, 31.10.2017

Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED işbirliği ile yürüttüğümüz Bölgelerarası Ortak Girişim Projemizin tanıtım toplantısına hoşgeldiniz.

Değerli Konuklar,

Sevgili Batu Aksoy’da değindi, ülkemizin çeşitli bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkları maalesef çok büyük. Bu farkların azaltılması için az gelişmiş bölgelerimize yönelik çeşitli teşvik programları yıllardır uygulanıyor. Ve bu teşvik ve altyapı yatırımlarını bizlerde yapıcı buluyoruz. Özellikle enerji, sağlık ve eğitim alanlarında yapılan ve yapılacak yatırımlar bu bölgelerimiz için çok önemli. 

Cazibe Merkezleri programı da gerçekten çok önemli fırsatlar sağlıyor, ancak fark hala çok fazla. Özellikle, doğu ve güneydoğu bölgelerimizin daha çok yatırım çekebilmesi için önce can ve mal güvenliği gerekiyor, bölgenin şiddetten ve terörden arındırılması gerekiyor.

Elbette bölge ekonomisinde önemli yer tutan komşularla ilişkilerin de belirleyici rolü çok kritik!  Bunlar olmadan hiçbir teşvik tek başına yeterli olmayacaktır. Bununla beraber, bölgesel kalkınmada devlet destekleri, devlete bağımlı bir özel sektör yaratmak yerine, oradaki özel sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik olmalıdır.

Tüm dünyada, bölgesel politikalara baktığımızda, bu tür teşvik paketlerinin başarısı için kritik iki faktör dikkat çekiyor:

 • Bölgesel kurumsal kapasiteyi güçlendirmek,
 • Politika süreçlerinde yerel yönetimlerin aktif katılımını sağlamak

Bölgeler ve iller arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve geri kalmış yörelerimizde refah seviyesini yükseltmek için bu iki husus ülkemizde de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

OECD’nin son yıllarda “yeni bölgesel kalkınma yaklaşımı” olarak dile getirdiği politikalarda da ön plana çıkıyor ki; az gelişmiş bölgelere dışarıdan transferler bir yere kadar etkili oluyor. Ancak tek başına yeterli değil. Artık, bu konuyu yeni bir yaklaşımla ele almalıyız.

Az gelişmiş bölgelerimizde;

 • Yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi,
 • Yerel kaynakların geliştirilmesi,
 • Merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetişim anlayışının benimsenmesi gerekiyor.

Bugün sizlerle detaylarını paylaşacağımız Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, kısaca “BORGİP” bu yeni yaklaşımın çıktısıdır.

Bizler iş dünyası olarak, bu bölgelere yatırım yapma imkanlarını sürekli gündemde tutacağız. Ancak bölgede halihazırda yatırım yapan, üretim yapan firmalar da var. Bu firmaların, daha verimli çalışmalarına ve sürdürülebilir şekilde büyümelerine katkı sağlamamız da çok önemlidir.

Değerli Dostlar,

Eğer bölgesel firmaların yönetim becerilerini geliştirir, nitelikli insan kaynağına erişimlerini sağlar, teknoloji kullanımlarını arttırır ve dijitalleşmelerini hızlandırabilirsek işte ancak o zaman bu kurumların kendi bölgelerinde başarı hikayeleri yaratmalarını sağlarız. Neticede ise bölge refahının artmasına önemli ve sürdürülebilir bir katkı sağlamış oluruz.

BORGİP kapsamında, firmaların yönetim becerilerinin geliştirilmesi için kapsamlı bir mentorluk süreci planladık. Teknoloji kullanımının arttırılması için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Nitelikli insan kaynağına erişim için ise Kariyer.net ile birlikte alternatif bir model oluşturduk.

Sayın Şükrü Ünlütürk birazdan bu inisiyatiflerimizi sizlerle ayrıntılı olarak paylaşacak, ancak ben özellikle nitelikli insan kaynağı konusunda birkaç hususu dile getirmek istiyorum.

 • KOBİ’lerimizin en önemli sorunlarından birinin nitelikli insan kaynağına ulaşmak olduğunu görüyoruz. Bu sadece Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde değil, ülke genelinde yaşadığımız bir sorun. Biliyoruz ki iş dünyasında en değerli kaynak, insandır. Hatta ben buna “İnsan Kaynakları” değil, “İnsan Kıymetleri” demeyi daha uygun buluyorum.
 • Rahmetli Sakıp Sabancı’nın da bu konuda güzel bir anısı var. Yeni kurdukları modern bir tesisi gezdirirken yanındaki kişilere şöyle anlatır: “Burayı kurarken Avrupa’dan dönemin en son makinelerini getirttik. Tesise ve makinelere büyük yatırımlar yaptık. Fakat üretime geçtikten sonra ürettiğimiz ürünün kalitesi bizi memnun etmedi. Araştırdık gördük ki o makineleri kullanacak çalışanlara yatırım yapmayı unutmuşuz. Çalışanlara eğitim vermemişiz. Bir kez daha anladık ki insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır.”
 • Günümüzde dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0’ın da etkisi ile artık tüm iş yapış yöntemleri değişiyor. Bundan her ölçekte ve her sektörden firmaların etkilenmesi kaçınılmaz. Firmaların bu değişimi gerçekleştirebilmelerinin temel kaynağı da elbette insan olacak. Gelişen kuruluşlar ile gerileyen kuruluşlar arasındaki farkı insan kaynaklarının etkinliği belirleyecek.
 • Bu dönüşümü ancak analitik, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel ve disiplinler arası düşünebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip, bilimsel temelli bir eğitim almış nesiller sayesinde yakalayabiliriz. Aksi takdirde, bu dönüşüme ayak uydurmamız ve dolayısıyla iyi bir geleceğe sahip olmamız çok zor görünüyor.

Bir taraftan doğru eğitim sistemi ile gelecek nesillerin donanımını arttırırken, diğer yandan mevcut insan kaynağımızdan nasıl daha fazla verim alabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. İşte bu noktadan hareketle, BORGİP projesi kapsamında yeni bir model üzerinde odaklandık.

Var olan nitelikli insan sermayemizin bilgi, beceri ve donanımını zenginleştirerek verimliliğimizi arttırmak için bir platform oluşturduk. Bu platformla ilgili bilgileri de bugün sizlerle paylaşacağız.

Değerli Konuklar,

Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır.

Değerli Dostlar,

Bu son derece önem verdiğimiz projenin oluşumunda büyük emeği geçen;

 • BORGİP Çalışma Grubu Başkanımız Sayın Şükrü Ünlütürk’e ve BORGİP Çalışma Grubumuza,
 • Proje koordinatör rehberlerimiz Sayın Orhan Turan ve Sefa Targıt’a,
 • Projemizin hayata geçmesine destek olan Garanti Bankası’na,
 • İK Platformu İş Ortağımız Kariyer.net’e ve paydaşlarımız PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği), TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği), YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) ve TÜBİSAD’a tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu son derece önemli konuda farkındalığın artmasına önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. Değerli katılımcılarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinize bir kez daha saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri