Erol Bilecik


İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
Erol Bilecik
Erol Bilecik Biyografi

TÜSİAD

Konuşmalarım


“Türkiye'nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi" Tanıtım Toplantısı, 27.03.2018

Değerli Ekosistem Paydaşları, Girişimcilik Heyecanını İçinde Hisseden Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. “Geleceği ön görebilmenin en iyi yolu, onu üretmektir.” Bu inançla, TÜSİAD’da başkanlık görevini üstlendiğim ilk günden bu yana, yaşadığımız yüzyılda oyunda kalmanın en önemli kuralının, girişimciliği tüm boyutlarıyla benimsemek olduğunu sayısız kere dile getirmişimdir. Bugün burada aynı bakış açısıyla, Türkiye’nin girişimcilik dünyasında konumunu güçlendirmek için çalışan müstesna bir grupla birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

 

Değerli Konuklar,

“Günümüzde bir iş kurmak, girişimci olmak, eski sınırları aşmak ve öncülük etmek demektir”. Girişimcilik, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerin gördüğü fırsatları gerçekleştirmektir. Türkiye genç bir girişimcilik ekosistemine sahip olmakla birlikte, hızlı ve gelişmeye açık bir potansiyele sahip.

 

Girişimcilik alanında yapılan çalışmaların ve sanayi – akademi – girişimci işbirliklerinin artması, girişimcilere yapılan yatırımların çeşitlenmesi, ortak çalışma alanlarının çoğalması, hızlandırıcı ve kuluçka merkezlerinin yaygınlaşması gibi gelişmeler bizi çok heyecanlandırıyor.

 

Startups.watch verilerine göre 2017 yılında toplam 103 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi tarihinde bir rekora imza atıldı ve toplam 167 girişime, ticaret sicil gazetesine kayıtlı yatırım gerçekleşti. “Senin açtığın dükkan yeni dükkanların açılmasını sağlayacaktır.” derler. Bir önceki yılın girişimcileri, 2017’de yeni girişimlere ilham verdiler. 2017’de gerçekleşen erken seviye yatırımlarında bir önceki yıla kıyasla %102’lik bir artış yaşandı.

 

Kuşkusuz ki bu tabloda kamunun üstlendiği kolaylaştırıcı rol ve geliştirdiği düzenlemeler, ekosistemin gelişimine büyük katkı sağlamakta. Özellikle, girişimcilerin erken aşamalarda kamu desteklerine Ar-Ge teşvikleri, TÜBİTAK ve KOSGEB hibeleriyle ulaşması, ekosistem için can suyu niteliğinde.

 

Değerli Konuklar,

Bu güzel gelişmelere rağmen, ekosistemi güçlendirecek adımları hep birlikte daha kararlı, sistematik, bütünleşik ve daha hızlı atmadığımız sürece, öncü ekosistemlerle rekabet edebilmemiz güçleşiyor.

 

Çünkü dünyada girişimcilik ile yaratılan değerin %78’i 7 ülkedeki, 11 şehirde toplanmış. Bir başka deyişle, girişimcilik ekosisteminin %20’si, yaratılan değerin %80’ine sahip ve bu uçurum her an derinleşiyor. Bunu, 130’dan fazla ülkenin değerlendirildiği Küresel Girişimcilik Endeksi raporunda 4 yıl önce 25. sıradayken bugün 37. sırada bulunmamızdan okumamız gerekiyor.

 

Türkiye olarak, bulunduğumuz nokta kritik. Eşikteyiz ve eşiği geçebilmemiz için yaklaşık 5 senemiz var. 5 sene içinde bu dönüşümü tamamlamak zorundayız. .Bu konuda kayıtsız kalmak gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. Artık “azıcık aşım ağrısız başım” zihniyetini bırakıp çalışmamız gerekiyor.

 

Değerli Konuklar,

“Girişimcilik bir iş değil, bir ruh halidir.” Bir hayal, bir amaçtır. Türkiye’nin en büyük girişimcileri tarafından, bu ruhla kurulmuş bir derneğin çatısı altında bugün bir araya geldik. Tıpkı her girişimci gibi, bizim de bir hayalimiz var.

 

Türkiye’de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem hayal ediyoruz. Erken yaşlardan itibaren ekosistemin parçası olan bireyler yetiştiren, bu girişimcileri destekleyen ve yenilikçi bir kültürle rekabet gücünü küresele taşıyan bir Türkiye hayal ediyoruz. “Hayal etmekten vazgeçerseniz, yaşamaktan da vazgeçersiniz.”

 

Dünyanın herhangi bir noktasında bir girişimci “İşimi nerede kurmalıyım, ikinci ofisimi nerede açmalıyım?” dediğinde, Türkiye’nin akla ilk gelen yerlerden biri olmasını hedefliyoruz. “Başkalarının başarısı üzerinde bir kontrolümüz yok. Dolayısıyla aslında kendimizle yarışacağız.” Hepimizin görmek istediği resim aynı. Sorunları biliyoruz, neler yapılması gerektiğini de. Bu aşamada artık samimiyetle eğilmemiz gereken sorular “kimlerle ve nasıl” sorularıdır.

 

“Yüksek beklentiler kesinlikle her şeyin anahtarıdır.” TÜSİAD olarak, bu amaçla başlattığımız “Türkiye’nin Girişim Dönüşümü” projesi kapsamında Mayıs 2017’den bu yana girişimcilik ekosisteminden paydaşlarla yoğun bir çalışma yürüttük.

 

Girişimcilerden yatırımcılara, akademisyenlerden VC’lere 40’ı aşkın uzmanla, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini iyileştirmek için dünyadaki uygulamaları inceledik. Kuvvetli yanlarımızı ve ihtiyaçlarımızı tespit ettik. Hukuk, altyapı, veri, eğitim, koordinasyon ve teşvik alanlarında somut önerilerimizi hazırladık. Diğer strateji kağıtlarından farklı olarak her birini projelendirdik. Başlamaya hazır duruma getirdik. İhtiyacımız, kamu dahil tüm paydaşlar ile ekosistem oyuncularının işbirliği içinde çalışmasıdır.  TÜSİAD olarak bu konuda her türlü desteği vereceğiz.

 

Sevgili Konuklar,

“Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez”. Vakit, Türkiye’nin girişimcilik kanatlarını açmasının vaktidir. Peki bu alanda tespitlerimiz neler? Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için neler öngörüyoruz?

 

Bir hayali gerçekleştirmek, her şeyden önce ilk adımı atmakla, bu hayali dillendirmekle başlar. Şimdi burada sizinle birlikte hayalimizi kelimelere dökeceğiz ve yol haritamızı paylaşacağız. Hayali gerçekleştirmek için sizi, ilk adımı birlikte atmaya davet ediyoruz. Sözlerime son vermeden önce, bu hayalin, 22 somut proje önerisine dönüşmesinde emeği geçen tüm ekosistem paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.

 

Türkiye’nin girişimcilik dönüşümü için beraber şekillendirdiğimiz yol haritasının, sürdürülebilir bir işbirliğine dönüşeceğine inancımız tam. Bu çerçevede her birinizin adına diktirdiğimiz fidanlarla Gaziantep Nurdağı’nda bir hatıra ormanı oluşturarak, gelecek kuşaklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize yönelik bir adım atmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz.

Her fidanla birlikte, başarılı girişimlerinizin de gelişmesini ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin daha da yeşermesini temenni ediyorum. Her şey, gelecek kuşaklar için. “Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde geIecek kuşakIar serinIer.” Bu kuşağın girişimleriyle, Türkiye’nin gelecek kuşakları serinleyecek!

 

Sözü projenin liderliğini üstlenen Sevgili Murat Peksavaş’a bırakırken hepinizi bir kez daha TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

 


Longplay Dijital Ajans Hizmetleri